Allt du behöver veta om OVK-besiktning i Jönköping

05 februari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är någonting som alla fastighetsägare bör vara väl införstådda med. I Jönköping, precis som i resten av Sverige, är dessa besiktningar ett lagkrav för att säkerställa att byggnationers ventilationsanläggningar är säkra, effektiva och bidrar till en god inomhusmiljö. Denna artikel ger dig en grundlig genomgång av vad en OVK-besiktning innefattar, dess betydelse, hur processen går till och var du kan hitta pålitliga tjänster för att utföra dessa inspektioner i Jönköping.

Vad är OVK och när är det nödvändigt?

OVK är en förkortning av Obligatorisk Ventilationskontroll. Syftet med en OVK är att säkerställa att en byggnads ventilationssystem fungerar som de ska för att upprätthålla gott inomhusklimat och energieffektivitet. I Sverige är det lag på att alla fastighetsägare regelbundet måste genomgå en OVK. Intervallet för dessa kontroller kan variera beroende på byggnadens typ och ventilationsanläggnings ålder, men de måste generellt utföras vart tredje till sjätte år. För nyare byggnader med mekanisk ventilation krävs den första kontrollen oftast att ske inom tre år efter installationen. Därefter sker besiktningarna med sexårsintervaller. För äldre fastigheter och för de med självdragssystem kan andra regler gälla. Misslyckas man med att genomföra eller rapportera en OVK kan det leda till böter eller andra rättsliga påföljder. Det är därför avgörande för fastighetsägare i Jönköping att hålla sig uppdaterade med när det är dags för nästa OVK.

ovk besiktning i Jönköping

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK besiktning i Jönköping är en noggrann kontroll där en certifierad besiktningsman granskar ventilationssystemets alla delar. Denna granskning inkluderar en översyn av fläktenheterna, injustering av ventilationssystemet, rengöring av fläktar och ventiler samt kontroll av att luftflödena är korrekta. Besiktningsteknikern kommer också att bedöma om underhållet utförs som det ska och att inga skador finns som kan försämra luftkvaliteten eller energiprestandan. Rapporten från en OVK bör inte enbart ses som en kontrollista utan också som ett verktyg för att identifiera förbättringsområden. En detaljerad rapport kan ge insikt i hur fastigheten kan bli mer energieffektiv och hur inomhusklimatet kan förbättras, vilket är särskilt viktigt i publika byggnader som skolor och kontor, men också i privatbostäder.

Vikten av en kvalitetssäkrad OVK i Jönköping

Genomförandet av en OVK är inte bara en laglig förpliktelse utan även en fråga om ansvar gentemot de som vistas i byggnaderna. En välfungerande ventilation är avgörande för att säkerställa en bra arbetsmiljö eller boendemiljö, eftersom dålig luftkvalitet kan leda till hälsoproblem såsom huvudvärk, allergier, och i värsta fall allvarliga lungsjukdomar. För företag och fastighetsägare kan en regelbunden OVK också innebära ekonomiska vinster. Ventilationssystem som underhålls och optimeras regelbundet drar mindre energi vilket minskar driftkostnaderna. Dessutom kan en bra inomhusmiljö minska sjukfrånvaron och höja produktiviteten bland användarna av byggnaden.

Fler nyheter