Bergspräckning – En effektiv metod för att bryta fast berg

06 mars 2024
Renate Degerth

Bergspräckning är en teknik som används inom bygg- och anläggningsindustrin för att säkert och kontrollerat spräcka fast berg. Denna metod används för att skapa utrymme för nya konstruktioner eller för att underlätta gruvdrift och andra jordbruksaktiviteter. I denna artikel kommer vi att utforska bergspräckningens grunder, dess fördelar, tillämpningsområden och säkerhetsaspekter, för att ge dig en djupare förståelse för denna kraftfulla men ändå precisa teknik.

Grunderna i bergspräckning

Bergspräckning innebär att man skapar kontrollerade sprickor i berg med hjälp av hydrauliska spräckningsmaskiner eller kemiska sprängmedel. I hydraulisk bergspräckning används en maskin som driver in kilformade verktyg i förborrade hål i berget. Dessa verktyg, eller spräckkilar, expanderar långsamt, vilket gör att berget spricker.

Vid kemisk spräckning appliceras ett reaktivt ämne som expanderar kraftigt när det reagerar med vattnet i berget och skapar tryck som får berget att spricka. Båda dessa metoder har fördelen att de kan vara mer exakta och kontrollerade än traditionell sprängning med dynamit eller andra högexplosiva ämnen.

Fördelar med bergspräckning

En av de största fördelarna med bergspräckning är möjligheten att exakt styra var och hur berget ska spricka. Detta minskar riskerna för oönskad skada på omkringliggande strukturer och miljö. Dessutom är bergspräckning vanligtvis mycket tystare än traditionella sprängmetoder, vilket är en stor fördel i tätbebyggda områden eller när man arbetar i närheten av bostäder, sjukhus eller skolor.

Bergspräckning producerar också mindre vibrationer, vilket minskar risken för att närliggande byggnader eller infrastruktur skadas. Det minskade behovet av explosiva ämnen leder även till ökad säkerhet för de arbetare som utför jobbet och minskar risken för olyckor på arbetsplatsen.

Tillämpningsområden för bergspräckning

Bergspräckning kan användas i en mängd olika sammanhang. Inom byggindustrin används det för att bereda plats för att lägga grunder, bygga vägar och broar, eller installera rörledningar och kabeldragningar. I gruvindustrin används bergspräckning för att ge tillgång till malmkroppar eller för att underlätta andra gruvaktiviteter.

Tekniken är också användbar för att ta bort stora stenblock eller klippor som utgör en risk för trafik eller konstruktioner. Vidare kan bergspräckning användas i landskapsarkitektur för att skapa dammar, vattenfall eller andra element som kräver formning av naturliga bergsformationer i enlighet med en specifik design.

image

Säkerhetsaspekter och miljöpåverkan

Säkerheten är det allra viktigaste vid alla typer av spräckningsarbeten, och bergspräckning är inget undantag. Det är viktigt att anlita erfarna och kvalificerade yrkesverksamma som kan hantera utrustningen på ett säkert sätt och som förstår de risker som är förknippade med de spräckningsmetoder som används. De bör också kunna genomföra en ordentlig riskbedömning och ställa upp säkerhetszoner för att skydda arbetare och allmänhet. När det gäller miljöpåverkan har bergspräckning relativt låga effekter jämfört med traditionell sprängning, särskilt vad gäller luftkvalitet och buller. Ändå är det viktigt att följa miljölagstiftningen och se till att arbetet inte orsakar skada på den lokala flora och fauna.

Vi rekommenderar 

För den som söker professionell hjälp med bergspräckning i Sverige finns Scandrock AB, som med expertis och precision genomför bergspräckningar i olika projekt, oavsett storlek. Med en omfattande erfarenhet av branschen och en djup förståelse för spräckningstekniken, är Scandrock ett tryggt val för den som värdesätter kvalitet och säkerhet i sitt arbete. Besök Scandrock för mer information om deras tjänster och för att starta ditt nästa projekt med ett erfaret och tillförlitligt team.

Fler nyheter