Överlåtelsebesiktning i Västerås – allt du behöver veta

21 februari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

En grundlig husbesiktning är ett av de mest kritiska stegen vid köp eller försäljning av en fastighet. I Västerås, där den diversifierade bostadsmarknaden erbjuder allt från moderna villor till historiska hus, är det nödvändigt att anlita en professionell för att säkerställa en trygg bostadsaffär. Denna artikel kommer att gå igenom viktiga aspekter av överlåtelsebesiktning i Västerås.

Vikten av överlåtelsebesiktning

En Överlåtelsebesiktning västerås är ett omfattande tillfälle där en byggnadsexpert systematiskt granskar en fastighets skick. Besiktningsmannen undersöker allt från husets grund till tak, inklusive elinstallationer, VVS och eventuella fukt- eller mögelskador. Syftet är att identifiera eventuella brister eller fel som kan påverka husets värde och de framtida kostnaderna för ägaren. I Sverige är det inte lag på att utföra en husbesiktning vid försäljning av en fastighet, men det är starkt rekommenderat. För köparen innebär en ordentlig husbesiktning en större säkerhet och för säljaren en möjlighet att friskriva sig från dolda fel. Det ger alla inblandade parter en klar och transparent bild av fastighetens skick.

Husbesiktning Västerås

Steg för steg vid överlåtelsebesiktning i Västerås

Den som funderar på att köpa eller sälja ett hus i Västerås bör förstå hur husbesiktningsprocessen går till. En typisk husbesiktning inkluderar följande steg:

Förberedelse

Innan själva besiktningen utförs bör säljaren se till att alla delar av huset är tillgängliga och att alla nödvändiga dokument är på plats. Till exempel bygglov, ritningar och servicehistorik för värme- och vattensystem.

Genomgång av fastigheten

Besiktningsmannen besöker fastigheten och genomför en noggrann granskning. Detta inkluderar visuell inspektion samt att använda specialverktyg för att kontrollera fukt, mäta temperaturer och ibland även utföra termografiska undersökningar.

Rapport

Efter genomgången pf fastigheten, sammanställs en detaljerad rapport som beskriver fastighetens skick. Rapporten belyser eventuella fel, brister och rekommenderade åtgärder. Detta är en värdefull dokumentation för både köpare och säljare.

Uppföljning

I vissa fall kan det bli aktuellt med en uppföljande inspektion, om det finns anledning att ytterligare granska vissa delar av huset.

Vanliga frågor och misstag

När det handlar om överlåtelsebesiktning i Västerås är det flera frågor som ofta dyker upp. En vanlig fråga är om det räcker med en översyn som görs av säljaren eller om köparen bör anlita en egen besiktningsman. Svaret här är att köparen alltid bör anlita en egen, opartisk expert för att få en objektiv bedömning av fastigheten. Ett annat vanligt missförstånd är att en husbesiktning är detsamma som en värdering. En värdering ger en uppskattning av marknadsvärdet på huset, medan husbesiktningen ger en rapport om fastighetens tekniska skick.

Fler nyheter