OVK-besiktning i Stockholm: förstå processen och dess fördelar

09 oktober 2023
Veronica Urena

editorial

Som hyresgäst i Stockholm är det viktigt att ha kunskap om OVK-besiktning och dess fördelar. Det här är en process som kan påverka din vardag och din hälsa, och därför är det bra att ha en grundläggande förståelse för hur den fungerar.

Vad är OVK-besiktning?

OVK står för ”Obligatorisk Ventilationskontroll,” och det är en lagstadgad process som genomförs regelbundet för att säkerställa att ventilationssystemet i flerfamiljshus och lägenheter fungerar som det ska. Målet är att garantera en god inomhusluftkvalitet och därmed bevara hyresgästernas hälsa och välbefinnande.

Hur fungerar OVK-besiktningen?

OVK-besiktningen utförs av certifierade besiktningsmän som har expertis inom ventilationssystem. Processen innebär en noggrann genomgång av ventilationssystemet i din lägenhet eller bostad. Besiktningsmännen kommer att inspektera ventilationens olika komponenter och se till att de fungerar korrekt.

De kommer också att kontrollera luftflöden, tryck och kvaliteten på inomhusluften. Om det finns några brister eller problem med ventilationen kommer dessa att dokumenteras och åtgärder kommer att föreslås för att rätta till dem.

OVK besiktning i Stockholm

Fördelar för hyresgäster

Så, varför är OVK-besiktningen viktig för dig som hyresgäst? Här är några fördelar:

Hälsosam inomhusmiljö: En av de främsta fördelarna är att OVK-besiktningen säkerställer att du har en hälsosam inomhusmiljö. En väl fungerande ventilation minskar risken för fuktproblem och mögelbildning, vilket kan påverka din hälsa negativt.

Ökad komfort: Effektiv ventilation bidrar till en behaglig inomhusmiljö. Du kommer att kunna njuta av frisk luft och en jämn temperatur i din bostad året runt.

Energiförbrukning och kostnadsbesparingar: En korrekt fungerande ventilation kan minska din energiförbrukning, vilket i sin tur kan sänka dina elkostnader.

Vad kan du förvänta dig under besiktningen?

Du som hyresgäst i Stockholm kan förvänta dig att bli informerad om den planerade OVK-besiktningen i förväg. Under besiktningen kommer besiktningsmännen att vara närvarande i din bostad och utföra de nödvändiga kontrollerna. Det är viktigt att du ger dem tillgång till alla relevanta delar av bostaden för att säkerställa en korrekt bedömning av ventilationssystemet.

Efter besiktningen kommer du att få en rapport som sammanfattar resultaten och eventuella åtgärder som behöver vidtas. Det är viktigt att ta dessa rekommendationer på allvar och följa upp dem med fastighetsägaren eller förvaltningsbolaget.

OVK-besiktning är en viktig del av fastighetsunderhållet som syftar till att säkerställa en god inomhusmiljö och hyresgästernas hälsa. Genom att förstå processen och dess fördelar kan du som hyresgäst i Stockholm bidra till att säkerställa att din bostad har en effektiv och hälsosam ventilation.

Läs mer på https://www.scandvik.se/ovk-besiktning 

Fler nyheter