Relining i Stockholm – ett hållbart alternativ för rörsanering

07 februari 2024
Veronica Urena

editorial

I en stad som präglas av en rik historia och en ständigt växande infrastruktur, möter Stockholm unika utmaningar när det kommer till underhåll och renovering av gamla vatten- och avloppsrör. Med åldrande fastigheter och ett tätt stadsnät är det ofta svårt och kostsamt att byta ut de gamla rören helt och hållet. Relining har framträtt som en effektiv lösning som erbjuder en mindre invasiv och mer kostnadseffektiv metod för rörsanering. Att genomföra relining i Stockholm bidrar inte enbart till att förlänga rörsystemets livslängd utan även till att minimera obehag och störningar för stadens invånare.

Det moderna alternativet – relining

Traditionellt innebar rörsanering att man fick gräva upp gamla rör och ersätta dem med nya, något som var både tidskrävande och störande för den dagliga trivseln. Med relining, en teknik som innebär att man renoverar rören inifrån, eliminerar man behovet av större grävarbeten och därmed också de negativa konsekvenserna som dessa arbeten för med sig. Processen går ut på att en ny rörstruktur skapas inuti de befintliga rören genom införandet av en speciell liner med härdförande egenskaper. Resultatet blir ett nytt rör inuti det gamla, med förbättrad hållfasthet och motståndskraft mot läckage och rotintrång.

Tekniken har utvecklats kraftigt under de senaste åren och tillämpas nu flitigt i Stockholm för att bevara funktionaliteten i stadens omfattande rörsystem. Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommuner ser nu relining som ett förstahandsval vid rörsanering, inte minst på grund av de ekonomiska och tidsmässiga fördelarna.

relining stockholm

Process och fördelar

En relining-procedur inleds med en noggrann inspektion av det befintliga rörnätet, ofta med hjälp av kameror som kan navigera genom systemet för att identifiera problemområden. Dessa inspektioner bidrar till att skapa en exakt bild av rörens skick och underlättar planeringen för det kommande arbetet. Därefter rengörs rören för att säkerställa optimal vidhäftning för relining-materialet. 

De påtagliga fördelarna med relining i Stockholm inkluderar minimerad miljöpåverkan, eftersom det inte krävs några stora utgrävningar och det finns mindre avfall att ta hand om. Detta bidrar också till en betydande tidsbesparing ett relining-projekt kan oftast genomföras på bara några dagar jämfört med de veckor eller månader som kan behövas för traditionell rörsanering. 

Välj en pålitlig relining-aktör i Stockholm

När man står inför nödvändigheten av rörsanering genom relining är det kritiskt att välja rätt aktör för jobbet. I Stockholm finns en mängd företag som erbjuder relining-tjänster, men kvalitet och erfarenhet varierar. Det är viktigt att välja en leverantör som har gedigen kunskap, nödvändiga certifieringar och en beprövad historik av lyckade projekt.

Läs mer om relining Stockholm!

Fler nyheter